Stichting

De Stichting Korenmolen Voorst.

In december 1999 is door een aantal initiatiefnemers uit Voorst en omgeving de Stichting Korenmolen Voorst opgericht, met als doel de molen  gerestaureerd te krijgen.

De stichting  
   
Caspar van Hal Voorzitter
Christien Eekhout Secretaris
Henk Rutgers Penningmeester
Dick te Voortwis Bestuurslid
Paul Brus Bestuurslid
   
Andre Nibbelink Technisch adviseur
   

De molen, welke is gelegen aan de Grensweg in Voorst was lange tijd eigendom van het naast gelegen  restaurant van Hal.

De familie van Hal was bereid de molen voor een symbolisch bedrag aan de stichting af te staan.
In de jaren ’60-’70 was al eerder moeite gedaan de molen gerestaureerd te krijgen. Helaas is dit toen om diverse redenen niet gelukt.

Door een aantal enthousiaste mensen is eind 1998 het plan opgevat om nu door te zetten en de molen geheel te restaureren.

Heel veel moeite heeft het gekost, en nog meer geduld. Na veel werk, waarbij ook onze vrijwilligers een belangrijke rol hebben gespeeld, is het dan toch gelukt en draaien de wieken weer in het Achterhoekse landschap.

Voorst is weer compleet!

__________

2019 maart.

Donateursactie.

Een molen is een dúúr ding! In Voorst merken we daar nu nog relatief weinig van omdat door de algehele restauratie in 2010 er nog niet veel groot onderhoud plaats hoeft te vinden. Dit komt echter wel! Nu zijn er wel telkens terugkerende kosten zoals verzekering, klein onderhoud, schilderwerk e.d. Subsidies dekken een deel, maar een groot deel moet toch uit eigen reserves komen!

Voor onderhoud en vooral voor komend groot onderhoud proberen wij dus middels diverse inkomsten en acties een eigen reserve te kweken zodat we niet bij onvoorziene uitgaven voor een onmogelijke opdracht komen te staan.

* Om de restauratie van de molen mogelijk te maken is er jaren geleden een donateursactie gestart en wel met een behoorlijk succes. Nog elk jaar plukken wij hier de revenuen van. Door de jaren heen is echter het aantal donateurs flink verminderd, vandaar nu weer een actie. Wij nodigen u uit om een formulier in te vullen voor een jaarlijkse donateursbijdrage van €10,- p.p. Het formulier is HIER te downloaden. U kunt het formulier op woensdag- of zaterdagmiddag afgeven op de molen of opsturen naar het secretariaat:
Mevr. Christien Eekhout, Stakenborgweg 1, 7083 AL Voorst.

We zullen u graag van harte welkom heten als:

“Vriend van de Stichting Korenmolen Voorst”!

* Lopende donateurschappen behoeven niet hernieuwd te worden!